Is motie D66 en GroenLinks voor gratis maaltijden achterhaald?

21 March 2023, 19:37 uur
Lokaal
mainImage
ANP
Minister Dennis Wiersma heeft 100 miljoen euro beschikbaar gesteld voor gratis schoolmaaltijden in het basisonderwijs.

De motie die D66 vanavond samen met GroenLinks in de gemeenteraad van Rijswijk, om schoolkinderen in het basisonderwijs van een ontbijt te voorzien, lijkt te zijn achterhaald.

Uit onderzoek van Rijswijks Dagblad blijkt dat minister Wiersma in oktober vorig jaar een project heeft opgesteld waarbij hij heeft aangekondigd 100 miljoen euro vrij te maken voor schoolmaaltijden in zowel het primair als het voortgezet onderwijs. De schoolleidingen van basisscholen kunnen hiervoor een aanvraag doen. 

"Een bedrag van 100 miljoen euro is fors, maar nog lang niet voldoende om alle leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs in voedselnood te voorzien van een maaltijd", schreef Wiersma vorig jaar in een Kamerbrief. "We moeten daarom keuzes maken voor wie we schoolmaaltijden kunnen realiseren, zodat de hulp daar komt waar hij het hardst nodig is."

Via deze link is de brief van de minister aan de Tweede Kamer te lezen. 

 


Door: Bart Bakker