mainImage

Voorbereiding herstructurering Sportpark Elsenburg een 'go'

23 september 2020, 11:59 uur
Lokaal

Er lijkt in de Rijswijkse gemeenteraad weinig weerstand tegen het verstrekken van een voorbereidingskrediet van 125.000 euro ten behoeve van de herstructurering van Sportpark Elsenburg, zo bleek dinsdagavond uit een digitale bijeenkomst van het Forum Samenleving, een voorbereidend overleg voorafgaand aan de raadsvergadering. Na een positief besluit van de raad op het voorbereidingskrediet gaat een projectgroep van start met de voorbereidende werkzaamheden. Het is de bedoeling het huidige Elsenburg te transformeren tot een multifunctioneel sportpark met als gebruikers de Rijswijkse Wielervereniging De Spartaan, de Fietscrossclub Rijswijk en de Rijswijksche Hockey Club (RHC). De potentiële toekomstige gebruikers van het sportpark hebben inmiddels de intentie uitgesproken om op basis van een ontwerp het verdere traject met elkaar in te gaan. De herstructurering van het huidige sportpark kent twee pijlers, de aanleg van de sportfaciliteiten en de bouw van een multifunctionele accommodatie voor huisvesting van zowel de verenigingen als maatschappelijke instellingen, een zogenaamde ‘Huis van de Stad.

Uitbreiding van de hockeycapaciteit met een waterveld bij RHC is noodzakelijk vanwege de te verwachten animo van nieuwe leden vanuit de aanpalende nieuwbouwwijk RijswijkBuiten. Bovendien heeft de grootste sportvereniging van Rijswijk reeds te maken met een imposante wachtlijst.

De gemeenteraad neemt tijdens de eerstvolgende gemeenteraadsvergadering op 6 oktober, een definitief besluit over het verstrekken van het voorbereidingskrediet. Uiterlijk december informeert het college de Raad over de resultaten van de voorbereidende werkzaamheden en zal het de Raad tevens een besluit vragen voor de totale investering van de herstructurering. De investering van de eerste fase bedraagt 4,3 miljoen euro, voor de tweede fase wordt rekening gehouden met een investering van tussen 2 en 2,3 miljoen euro.


Redactie: Peter Petit