In het Forum van dinsdag kwam het weer meerdere malen ter sprake: de stadsverlichting die nu al lange tijd zeer te wensen overlaat en die volgens verschillende fracties maar ook veel inwoners tot onveilige situaties leidt. Constantijn Dolmans van D66 meldt: “In forum zei College dat een raadsinformatiebrief onderweg is over dit onderwerp. Onderwerp staat nu ook geagendeerd door meerdere raadsfracties voor volgend forum.”

De fracties van VVD en D66 hebben eerder al opheldering aan het college gevraagd over de veelvuldige uitval van straatverlichting in de gemeente Rijswijk.

De partijen vragen aan het college wat is de huidige planning is en of deze helder gecommuniceerd kan worden. Daarnaast wordt gevraagd om gepaste noodvoorzieningen voor de straten die het meerdere dagen zonder straatverlichting moeten doen.