Rijswijks Dagblad | Afvalstoffenheffing Rijswijk fors omhoog

Afvalstoffenheffing Rijswijk fors omhoog

mainImage

Inwoners van Rijswijk gaan de komende jaren fors meer betalen voor de heffing op afvalstoffen. De gemeenteraad ging gisteren bij de begrotingsbehandeling voor 2020 akkoord met een geleidelijke verhoging van 15 procent. Een motie van de VVD Rijswijk om deze heffing slechts te verhogen met het inflatiepercentage van 2,4 procent  werd met zeven stemmen voor en vierentwintig tegen, verworpen. De VVD kon slechts rekenen op steun van Rijswijks Belang en Onafhankelijk Rijswijk.

Het Rijswijks college hanteert bij het inzamelen en verwerken van afval het motto ‘de vervuiler betaalt’. Het streven van burgemeester en wethouders is om de afvalstoffenheffing zo veel mogelijk kostendekkend te laten zijn. Omdat dat momenteel niet het geval is, gaat het college dit nu gedeeltelijk corrigeren door de kostendekkende percentage voor de afvalstoffenheffing geleidelijk te verhogen.

Verantwoordelijk wethouder Jeffrey Keus (Gemeentebelangen Rijswijk) noemde de verhoging een moeilijke en pijnlijke beslissing. ,,Maar ik woon ook in Rijswijk, en ik zal de gevolgen van deze verhoging ook in mijn portemonnee voelen”, aldus Keus.

Tijdens de begrotingsraad werd duidelijk dat het financieel niet goed gaat met Rijswijk. Vorig jaar was er een tekort van 7,5 miljoen euro, dit jaar komt de gemeente voor 3 miljoen euro in de rode cijfers. Als oorzaken van het tekort worden genoemd de gevolgen van het beleid van het Rijk op de jeugdzorg en onverwachte tegenvallers door procedures bij de Raad van State. Ook voor 2020 dreigt een structureel tekort.

Uiteindelijk stemde de raad met vijf en twintig stemmen voor en zes tegen voor de begroting. Onafhankelijk Rijswijk en Groen Links stemden tegen.

Tekst: Peter Petit