Rijswijks Dagblad | Voortzetting BIZ Winkelcentrum Oud Rijswijk

Voortzetting BIZ Winkelcentrum Oud Rijswijk

mainImage
Afbeelding is niet meer beschikbaar

Op 2 april is de uitvoeringsovereenkomst van de een bedrijveninvesteringszone (BIZ) getekend tussen de gemeente Rijswijk en de SWHR. In de raadsvergadering van 9 april heeft de gemeenteraad, unaniem, de verordening voor de BIZ periode 2020-2024 goedgekeurd.

Sinds 2010 is er in Oud Rijswijk een bedrijveninvesteringszone (BIZ) van kracht. Een BIZ is een afgebakend gebied waarin ondernemers samen investeren in de kwaliteit van hun winkelgebied. Alle ondernemers in het BIZ-gebied betalen een bijdrage om activiteiten en investeringen mogelijk te maken. De kosten worden eerlijk verdeeld.

Een BIZ geldt voor 5 jaar. In 2019 stemmen de ondernemers opnieuw of de BIZ Oud Rijswijk wordt voortgezet. Met het voortzetten van de BIZ wordt de continuïteit in het winkelgebied van Oud Rijswijk gewaarborgd. Denk hierbij aan het organiseren van evenementen, trekken bezoekers, belangenbehartiging en aankleding van een veilig en schoon winkelcentrum.

De volgende stap is het houden van de draagvlakmeting onder de ondernemers binnen het BIZ gebied Oud Rijswijk. Deze draagvlakmeting wordt van 3 t/m 24 juni 2019 gehouden. Bij deze draagvlakmeting dient 50% van de ondernemers te stemmen en 2/3 akkoord te gaan met de nieuwe periode voor de BIZ.

Door middel van de BIZ kan winkelcentrum Oud Rijswijk de activiteiten continueren zoals onder andere het ophangen van de feestverlichting, plaatsen van bloembakken en hanging baskets, belangenbehartiging ondernemers, overleg gemeente over onderhoud openbaar gebied, inzet centrummanager en evenementen zoals de Modeshow en het Dickens Feest zodat een aantrekkelijk verblijfsgebied voor bezoeker en ondernemer gewaarborgd wordt.


Foto: Digitaal Dagblad