Zienswijzeperiode MIRT-verkenning CID Binckhorst van start

5 August 2022, 10:33 uur
Lokaal
mainImage

Vanaf 8 augustus tot en met 19 september kan iedereen een zienswijze indienen op de documenten van de zogeheten MIRT-verkenning naar Hoogwaardig Openbaar Vervoer in en rond het Central Innovation District (CID) en de Binckhorst. De voorlopige voorkeur op basis van technisch onderzoek is een tram van Den Haag Centraal via de Lekstraat, Binckhorstlaan en Maanweg naar Station Voorburg, en vanaf de Binckhorstlaan via de Prinses Mariannelaan en de Geestbrugweg richting Rijswijk en Delft. Dit wordt de ‘1T-variant’ genoemd (zie kaartje).

Een tram krijgt in deze variant de voorkeur boven de andere vervoersmiddelen. Een Lightrail is duurder en bussen kunnen minder mensen vervoeren. Naast de HOV-verbinding bestaat de voorkeursvariant uit een uitgebreid pakket mobiliteitsmaatregelen voor fiets en voetganger, en extra voorzieningen voor deelauto’s, -scooters en -fietsen. Alle documenten van de Verkenning zijn in te zien op www.binckhorstbereikbaar.nl. Tijdens kantooruren kan men ook terecht in de gemeentehuizen van de drie gemeenten.

Zienswijzen
Van 8 augustus tot en met 19 september kunnen zienswijzen worden ingediend op de plannen.

Dit kan op verschillende manieren:

Per e-mail: [email protected] (voorkeur)
Per brief: gemeente Leidschendam-Voorburg, Postbus 1005, 2260 BA Leidschendam
Mondeling: op afspraak in het Servicecentrum. Bel 14 070 voor een afspraak.
Voor het indienen van een zienswijze kunt u gebruik maken van het format dat u kunt downloaden op www.binckhorstbereikbaar.nl/participatie. Hier kunt u ook vinden aan welke vereisten een zienswijze moet voldoen.

Vervolgproces
De binnengekomen zienswijzen worden verwerkt in een Nota van Antwoord. In de Nota van Antwoord wordt aangegeven hoe we de zienswijzen verwerken in het definitieve Masterplan Bereikbaarheid. In 2023 nemen de gemeenteraden van de 3 gemeenten samen met de andere partijen een besluit over de Nota van Antwoord, definitieve voorkeursvariant en het Masterplan Bereikbaarheid. Daarna wordt de Voorkeursvariant verder uitgewerkt, en maken de betrokken partijen afspraken over de financiering en de volgende fase: de Planuitwerkingsfase.

Informatiemarkten
Het gaat om veel en volgens de gemeente soms ingewikkelde documenten. Daarom organiseren de partijen informatiemarkten, waar u al uw vragen kunt stellen. Dat kan u helpen bij het eventueel indienen van een zienswijze. Deze informatiemarkten zijn op inloopbasis en voor iedereen toegankelijk. Deze vinden plaats bij de Compagnie, Geestbrugkade 32 in Rijswijk op:

• Donderdag 25 augustus: 19:00 - 21:00 uur

• Woensdag 31 augustus: 19:00 - 21:00 uur

Gezamenlijk onderzoek
De publicatie van de documenten en de zienswijze procedure volgt op onderzoek dat de gemeenten Den Haag en Leidschendam-Voorburg samen met de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH), de provincie Zuid-Holland en het Rijk uitvoerden. Onderzocht is hoe er een HOV-verbinding kan komen tussen Den Haag Centraal en station Voorburg en naar Rijswijk/Delft, en hoe daarbij meer ruimte kan komen voor veilig fietsen en lopen. Dit is in afstemming met de gemeente Rijswijk gebeurd.