mainImage

Motie 'Rijswijkse Pandbrigade' aangenomen

24 januari 2023, 21:57 uur
Lokaal

Tijdens de raadsvergadering is vanavond een motie van GroenLinks genaamd 'Rijswijkse Pandbrigade' aangenomen. 

De motie omvat onder andere het volgende.

Constaterende dat de voorliggende wijziging op de huisvestingsverordening verkamering en woningsplitsing een groot deel van de gehele woningvoorraad van Rijswijk beslaat, waardoor een aanzienlijk deel vergunningplichtig zal worden;

Deze maatregel zal onvermijdelijk meer werk zal opleveren voor de gemeentelijke handhaving;

Er naast onrechtmatige verkamering en splitsing ook voldoende handhaving nodig is om ander onrechtmatig gebruik van woningen tegen te gaan, zeker gezien de vele misstanden op de huizenmarkt die regionaal voorkomen.

De gemeenteraad verzoekt het College om binnen afzienbare termijn, vóór de eerstvolgende kadernota, met een voorstel te komen voor een Pandbrigade voor Rijswijk, inclusief een voorlopige raming van de kosten.

Tevens krijgt het College mee om mij het opstellen van dit voorstel samenwerking te zoeken met omliggende gemeenten, zodat we optimaal gebruikmaken van elkaars kennis en een waterbedeffect voorkomen.

De motie is namens VVD, D66, GroenLinks, PvdA, BvR, PGR.