mainImage

Milieuzones in Rijswijk

14 mei 2022, 08:56 uur
Lokaal

Schone lucht is van levensbelang voor iedereen. De lucht in Rijswijk is vervuild, vooral door uitlaatgassen van verkeer. Uit onderzoek van het RIVM blijkt dat de luchtkwaliteit in Rijswijk onder het landelijk gemiddelde ligt. Het invoeren van milieuzones is één van de maatregelen waarmee we als gemeente de luchtkwaliteit in de stad willen verbeteren.

Een milieuzone is een gebied waar bepaalde vervuilende voertuigen niet mogen rijden. Sinds 2011 geldt er een milieuzone voor dieselvrachtauto’s op de Haagweg. Nu kijken we naar mogelijkheden voor nieuwe milieuzones in Rijswijk. Daarover horen we graag jouw mening.

Wat ging vooraf?

In 2020 heeft de gemeente het Actieplan Luchtkwaliteit 2020-2024 gemaakt. Hierin staan maatregelen die kunnen helpen bij het zorgen voor schonere lucht in Rijswijk. Denk hierbij aan het verbeteren van het openbaar vervoer, het aanmoedigen van fietsgebruik en dus het invoeren van milieuzones.

Van april tot en met juni 2020 kon je als inwoner en ondernemer al je mening geven over deze maatregelen. Wij vroegen bijvoorbeeld wat je van de voorgestelde maatregelen vindt. En of je nog andere ideeën of aanvullingen hebt. Maar ook wat jij zelf en andere inwoners kunnen doen om de luchtkwaliteit te verbeteren.

Wat gaan we nu doen?

We willen nu verder met je praten over milieuzones. De komende tijd willen we een beslissing nemen over mogelijk nieuwe milieuzones en dat willen we graag samen met jou doen.

Voor nu denken we aan drie mogelijkheden:

Uitbreiden van de milieuzone op de Haagweg voor meer typen voertuigen;
Invoeren van een milieuzone op de Prinses Beatrixlaan;
Invoeren van een milieuzone voor brom- en snorfietsen in heel Rijswijk.
Vind jij dat we meer milieuzones moeten invoeren? Zo nee, waarom niet? En zo ja, in welke vorm en onder welke voorwaarden? Over deze vragen horen we graag jouw mening. Maar ook: waarop moeten we letten als we een bepaalde milieuzone invoeren of uitbreiden? Daarom hebben we een vragenlijst gemaakt en houden we een gespreksavond.

Wat is het doel?

Met de uitkomsten van de vragenlijsten en de gesprekken kunnen we een goed besluit nemen voor mogelijke nieuwe milieuzones


Foto: Pixabay