mainImage

D66: 'bescherming van de woningmarkt in Rijswijk'

Stockfoto
25 januari 2023, 09:40 uur
Lokaal

D66 geeft via twitter nog een toelichting op bescherming van de woningmarkt in Rijswijk zoals dat gisteravond in de raadsvergadering aan de orde kwam.

De fractuie meldt hierover dan ook het volgende.

"Er is sprake van een woningcrisis. De grote vraag voor woonruimte zorgt ervoor dat woningen vaker worden verkamerd en gesplitst met als gevolg woonoverlast, slechte woonomstandigheden en toenemende parkeerdrukte.  In de gemeenteraad van Rijswijk is hierover dinsdag gesproken. D66 Rijswijk heeft samen met VVD Rijswijk een voorstel ingediend om onrechtmatige verkamering en splitsing te voorkomen bij koopwoningen met een WOZ-waarde tot aan 1.4x de NHG-kostengrens (€ 560,000 in 2023). Onder deze grens wordt het verplicht om eerst een vergunning voor het verkameren en splitsen aan te vragen. De gemeente kan een vergunning weigeren als er sprake is van schaarste op de woningmarkt. D66 Rijswijk is blij dat de gehele raad het voorstel heeft gesteund. We hopen hiermee de leefbaarheid in de stad te verbeteren en starters een goede kans te geven op het verkrijgen van een betaalbare koopwoning".