mainImage

Veranderingen bij inzameling van afval in Den Haag

30 november 2022, 14:33 uur
Den Haag & Regio

De gemeente Den Haag gaat volgend jaar ongeveer de helft van de 335 inzamelcontainers voor plastic- en metalenverpakkingen en drankkartons (PMD) verwijderen uit de stad. Alleen de containers binnen een straal van 75 meter van een winkelgebied mogen blijven staan.

Voor ongeveer 230.000 Haagse huishoudens wordt overgegaan op het nascheiden van PMD in sorteercentra. Nu moeten deze huishoudens nog zelf PMD scheiden. De veranderingen leveren de gemeente door besparingen en een vergoeding uit het Afvalfonds Verpakkingen een bedrag op dat kan oplopen tot meer dan 1,5 miljoen euro per jaar.

Wethouder Anne Mulder: "Deze veranderingen zijn niet alleen goed voor het milieu omdat er meer dan 2.000 ton PMD extra kan worden gerecycled, ze leveren Den Haag ook nog een financiële besparing op. De veranderingen van het inzamelen van PMD zullen in de loop van 2023 worden ingevoerd. Om iedereen goed te informeren over deze aanpassingen wordt er eerst een communicatieplan gemaakt. Hierin staan de concrete veranderingen voor de bewoners centraal."

Tekst gaat door onder foto.

Nieuwe werkwijze

In 2019 is een nieuwe overeenkomst gesloten tussen de Vereniging Nederlandse Gemeente en het zogeheten Afvalfonds Verpakkingen. De nieuwe overeenkomst vraagt gemeenten om vanaf 1 januari 2023 een duidelijke keuze te maken voor bron- of nascheiding of een combinatie hiervan per wijk. Den Haag heeft gekozen voor een combinatie van de beide modellen. In de Haagse gebieden met huis-aan-huis inzameling van PMD, blijft het bronscheidingsmodel bestaan, in de overige Haagse wijken wordt gekozen voor het nascheiding in sorteercentra. Daarnaast blijven dus de verzamelcontainers voor PMD in de directe omgeving van winkelcentra gehandhaafd.

Met deze keuze blijft volgens de gemenete bronscheiding van PMD gehandhaafd op de plekken waar het goed functioneert, zoals Loosduinen, Leidschenveen, Vogelwijk, Leyenburg, Uithof, Wateringseveld, Duttendel, Westbroekpark en Belgisch Park. Door nascheiding in de overige gebieden in te voeren wordt er meer PMD gescheiden in Den Haag en dus meer gerecycled. De gemeente verwacht een toename van 9.000 naar ruim 11.000 ton gescheiden PMD.


Foto: Duurzaam Den Haag