Rijswijks Dagblad | College beantwoordt vragen over Stichting Amal

College beantwoordt vragen over Stichting Amal

mainImage

De fractie Beter voor Rijswijk is een aantal weken geleden door verschillende omwonenden aangesproken over de huisvesting en leefbaarheid rondom de stichting Amal. Zij kregen klachten van verschillende aard.  Nu heeft het college de gestelde vragen beantwoord.

Het college geeft aan dat er (bij) Amal geen moskee is, maar dat daar alleen gebruik wordt gemaakt van een gebedsruimte Een gebedsruimte die er binnen meerdere religies zijn. Soms zijn openbare gebouwen, zoals ziekenhuizen, voorzien van een gebedsruimte. Dat maakt het nog geen kerk, tempel of moskee.

Recentelijk heeft het College medegedeeld dat er op het Ravensteinplein geen toestemming wordt gegeven voor een ruimte voor religieuze genootschap, dit omdat het in strijd is met het vigerende bestemmingsplan. Eerder moest in de Plaspoelpolder om dezelfde redenen een soort kerk dicht.

De stichting Amal, inclusief de gebedsruimte, past in de bestemmingsplanvoorschriften “Steenvoorde” (Artikel 8 “Maatschappelijk”). De stichting Amal heeft tot doel de maatschappelijke positie en betrokkenheid van de Marokkaanse/Nederlandse gemeenschap in Rijswijk positief te beïnvloeden en te versterken en de identiteit van de gemeenschap te ontwikkelen in een Nederlandse omgeving.

De gemeente monitort ook goed of er spraken is van parkeeroverlast (dubbel- en foutparkeren) een handhaaft zo nodig hier. 

Na klachten van bewoners heeft de gemeente op ambtelijk niveau met stichting Amal de afspraak dat bezoekers na het verlaten van de stichting, zowel tijdens de ramadan-maand als tijdens overige festiviteiten, niet op de openbare weg blijven hangen. Door stichting Amal is toegezegd dat ze hier zelf  toezicht op houden.