Het was zaterdag een succesvolle actiedag van de Rijswijkse PvdA. In de Herenstraat en omgeving werd aandacht gevraagd voor het initiatief-voorstel tegen (zwerf)vuil dat de PvdA heeft ingediend. Dat initiatief kon op veel steun rekenen van de mensen die in Oud Rijswijk –ondanks het minder goede weer- hun boodschappen kwamen doen.

Zwerfvuil staat bovenaan de lijst als het gaat om ergernissen die mensen ervaren. De PvdA wil dat daar steviger tegen wordt opgetreden door meer in te zetten op handhaving. Nog dit jaar komt het voorstel op de raadsagenda als ook het college een al langer aangekondigde nota over dit onderwerp klaar heeft.

De PvdA deed de actie samen met de Stichting Kwamutegen, die bekend is van de Otobin. Dat zijn kleine prullenbakjes voor in de auto om kauwgom, snoeppapier e.d. in te gooien en ervoor te zorgen dat dit niet op straat maar in de vuilnisbak terecht komt. De samenwerking was dus duidelijk gericht op het tegengaan van zwerfvuil.

Veel mensen gaven aan hun vuil nooit op straat te gooien. De PvdA vindt dat degenen die dat niet zo nauw nemen een grote kans moeten lopen om te worden beboet. Of ook de andere politieke partijen en het college zich ècht willen inzetten voor een schoon Rijswijk, zal binnenkort dus duidelijk worden, vraagt de PvdA zich af. Daarvoor is een stevig beleid en meer handhaving nodig. Wie daar niet voor is, zal (zwerf)vuil niet zo’n groot probleem vinden denkt de PvdA. Maar als de politiek goed naar de inwoners luistert, dan moét dit probleem gewoon serieus worden aangepakt.