Met het vaststellen van de begroting van Hoogheemraadschap Delfland, waar ook Rijswijk onder valt, zijn de belastingtarieven voor 2017 vastgesteld. Het algemeen bestuur besloot de opbrengst van het afbouwen van de kwijtschelding direct te verrekenen. De zuiveringsheffing daalt naar 93,50 euro.

Delfland wil iets doen aan de hoogte van de belasting voor droge voeten en schoon water in deze regio, met onder meer daarin Rijswijk. De tarieven voor de watersysteemheffing en de zuiveringsheffing stijgen in 2017 minder dan de afgesproken 1,5 procent. Tegelijkertijd wordt de schuldenlast afgebouwd. Het financiële beleid leidt tot een financieel vitale organisatie, waarbij ruimte is in te spelen op ontwikkelingen en nieuwe uitdagingen.

Zie ook http://rijswijksdagblad.nl/extra-kosten-voor-zuiveringsheffing