De Gemeente Rijswijk heeft een tweede hercontrole aangekondigd van Huize Rijnaard. In het aan de Kerklaan gelegen huis worden kamers verhuurd aan bovengemiddeld zorgbehoevenden. Sinds vele jaren zijn er vragen over de kwaliteit van wonen in Huize Rijnaard en na twee controles zijn de verbeterpunten nog niet afgerond.

Na vragen over de kwaliteit van wonen in Huize Rijnaard hebben de gemeenten Rijswijk en Den Haag samen met de GGD Haaglanden in augustus 2016 opdracht gegeven onderzoek te doen naar de situatie op deze locatie. Naar aanleiding hiervan zijn er punten ter verbetering aangegeven en is hiervoor een hersteltermijn gegeven. In het najaar van 2017 heeft een heronderzoek op locatie plaatsgevonden. Hieruit bleek dat de punten onvoldoende waren opgepakt.

De gemeente Rijswijk blijft dan ook zorg houden wat betreft de woon- leef- en zorgkwaliteit in Huize Rijnaard. Hierop is een handhavingstraject gestart. Als start van dit traject heeft een integraal onderzoek op het gebied van bouw- en woningtoezicht, de participatiewet en brandveiligheid op deze locatie plaatsgevonden. Dit onderzoek heeft plaatsgevonden in november 2017. Uit dit onderzoek bleek dat een aantal punten opgepakt moet worden door Huize Rijnaard. De eigenaren hebben aangegeven de aangedragen punten op te pakken. Er wordt binnenkort een hercontrole uitgevoerd. Op basis hiervan krijgt het handhavingstraject verder vorm.