Wethouder Marloes Borsboom deed in Rijswijk mee aan een workshop over het KinderrechtenNu programma.  ,,Ik was gisteren samen met Willemijn Dupuis op de conferentie,” aldus Marloes Borsboom. ,,Dit werd georganiseerd door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Het ging over mensenrechten, lokale dilemma’s en internationale kaders.

,,Ik had vervolgens een rol in een workshop over het KinderrechtenNu programma in Rijswijk om bekendheid te geven aan de kernwaarden van het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind. En niet te vergeten het fantastische werk van alle Rijswijkse kinderen.”

Foto : Eleanor Roosevelt was tijdens de conferentie een inspiratie.