Het NRC artikel waarin wordt vermeld hoe zwaar raadsleden het hebben die hun taken goed willen uitvoeren, heeft in politiek Nederland behoorlijk wat stof op doen waaien. Het Rijswijks Dagblad vroeg raadsleden in Rijswijk wat zij van het artikel en hun werk vinden. Ditmaal spraken wij met PvdA fractievoorzitter Wil van Nunen (tweede van rechts op foto).

Kunnen jullie wat in het artikel staat beamen?
Wil van Nunen: ”De werkdruk varieert sterk, afhankelijk van de dossiers die worden behandeld en actuele ontwikkelingen, die zich ad hoc kunnen voordoen. De fractievoorzitter is dan het eerste aanspreekpunt. Daarnaast hangt het ook sterk af, hoe je zelf je rol als raadslid invult. Ik probeer meestal ter voorbereiding van raadsstukken ook gesprekken te voeren met professionals of inwoners om wie het gaat. Dat vind ik een grote meerwaarde hebben. Hier maak je natuurlijk ook afspraken over in de fractie (taakverdeling). De persoonlijke verhalen achter een papieren nota, daar gaat het uiteindelijk om.”

Slaan jullie vaak uitnodigingen af?
“Ik probeer op veel uitnodigingen in te gaan, voor zover mijn werkagenda dat toelaat. In ieder geval bespreken we uitnodigingen altijd ook in het fractie-overleg (wie gaat waar naartoe?) Dat zijn niet alleen de uitnodigingen om bij een opening of festiviteit aanwezig te zijn, maar ook uitnodigingen om in gesprek te gaan met wijkbewoners/instellingen of gewoon even langs bij een koffie-ochtend in de wijk. Heel belangrijk.”

Wordt het raadswerk op haar waarde geschat?
“Vind ik een vraag om lastig te beantwoorden. Op social media zie ik regelmatig dat er bepaalde beelden over het raadswerk de ronde doen, die niet overeenkomen met de reacties die ik krijg.”

Hoeveel tijd besteden jullie aan het raadswerk?
“Gemiddeld besteed ik zeker 15/16 uur aan het raadswerk: fractie-vergaderingen, Fora en raadsvergaderingen (en voorbereiding van eigen inbreng), werkbezoeken met meerdere raadsleden in Rijswijk, blogs schrijven, gesprekken op eigen initiatief.”

Kijk hier voor het artikel in het NRC: https://www.nrc.nl/nieuws/2017/12/03/raadsleden-zijn-druk-druk-druk-a1583542