Het Rijswijks Dagblad neemt de komende weken de verschillende wijk(bestur)en onder de loep. De tweede maal belichten wij Steenvoorde Zuid.

Hoe zouden we Steenvoorde Zuid in Rijswijk mogen omschrijven?
Steenvoorde Zuid is een woonwijk binnen de gemeente Rijswijk, afwisselend met hoog- en laagbouw, ontwikkeld in de jaren ’70 waar bewoners met veel plezier wonen. De wijk wordt begrensd door de Sir Winston Churchilllaan, de Prinses Beatrixlaan, de Florence Nightingalestraat en de Zweth. De wijk heeft ongeveer 8600 inwoners en is daarmee één van de grootste wijken van Rijswijk.

steenvoorde-3

Kindvriendelijk
Het is een kindvriendelijke en bovenal autoluwe wijk met veel groen en speelmogelijkheden. Daarbij zijn meerdere wooncomplexen in deze wijk aangepast voor de Woon Zorg Zone (WoZoZo gebied). In deze zone kunnen ouderen, gezien de aanpassingen in en rond de woning en in de nabijheid van winkels, openbaar vervoer etc., tot op hoge leeftijd blijven wonen. In de wijk staan drie scholen er zijn de benodigde sport- en ontspanningsmogelijkheden en het Gezondheidscentrum Het Kruispunt. Het wijkcentrum Stervoorde is een centrale spil in onze wijk.

stervoorde

Werkgroepen
De bewonersorganisatie is actief middels een aantal werkgroepen. De bewonersorganisatie wil de leefbaarheid in de wijk op een zo hoog mogelijk niveau houden dan wel brengen, en bestaat uit bewoners uit de wijk. Zij zoeken de dialoog op en stellen zich ten doel om, in samenspraak met onze gemeentelijke instellingen, politie, woningcorporaties en Welzijn Rijswijk, van onze wijk een “prachtwijk” te maken. Er zijn regelmatig openbare bewonersvergaderingen.

U kunt de data vinden op deze website
www.steenvoordezuid.nl en op onze Facebookpagina  https:/www.facebook.com/bewonersorganisatiesteenvoordezuid

 

steenvoorde-beuarsvloer

Zijn er voldoende vrijwilligers voor bestuur en andere commissies?
Het bestuur bestaat uit een voorzitter/penningmeester, secretaris en twee algemene leden. Wij hebben vijf vrijwilligers die ons met festiviteiten helpen. Maar we kunnen echt wel wat meer mensen extra er bij gebruiken. Vele handen maken licht werk. Het bestuur zou het leuk vinden als er vrijwilligers bij komen met name uit het nieuwe wijk Eikelenburgh.

Wat gaat er goed in de wijk en wat is voor verbetering vatbaar?
Steenvoorde Zuid heeft een eigen winkelcentrum voor de dagelijkse boodschappen. Tevens is er bij de winkels een pinapparaat. Bij het gezondheidscentrum vindt u onder andere een apotheek, Visio therapie en huisartsen. De samenwerking met de Wijkcoördinator van de gemeente Rijswijk en ook de wijkagenten verloopt heel goed. Regelmatig wordt de vuilnis verkeerd aangeboden.  Het dubbel parkeren bij de Peuterschool is, na jaren, nog steeds niet opgelost.

stervoorde-3

Noem eens wat activiteiten die worden georganiseerd?
De werkgroep Happy Bincky BOSZ bruist van de ideeën. Dit jaar is al geweest of komt er nog aan: De Nieuwjaars-carnavals disco waarbij de kinderen verkleed konden komen. De clown Barry heeft zijn best gedaan om leuk met de kinderen aan de gang te gaan. De speeltuin aan de Aletta Jacobsstraat werd geopend waarbij de kinderen ook Paaseieren konden zoeken.

Met Koningsdag hebben we twee creatieve workshops gegeven, waar heel veel animo voor was. Aan het eind van de grote vakantie hadden wij de Summer Dance 2016. Volgend jaar komt deze weer terug op 26 augustus 2017. En er komt nu nog lampionenoptocht of een speurtocht, Sinterklaasfeest en de Crea Kerst. Met ingang van 5 oktober hebben wij de WhatsApp Buurtpreventie Steenvoorde Zuid. Wij starten dan met het werven van mensen die mee willen doen. Het vereiste is wel dat de deelnemers in Steenvoorde Zuid wonen. U kunt mee doen door een email te sturen naar [email protected] met de vermelding van het mobiele nummer en het adres.

steenvoorde-app

Hoe ziet volgens u Steenvoorde Zuid er uit in 2030 en wat zouden jullie plannen zijn?
De Prinses Beatrixlaan is ondertunneld wat heel belangrijk is voor de gezondheid van de bewoners in de directe omgeving. De fijnstof is nu weer tot een verantwoorde waarde teruggebracht. Wij zien nog steeds veel groen en de plantsoenen tussen de huizen zijn niet vol gebouwd. Groen is er in veel variaties, parken en grote groene plekken delen we samen. Het is van belang dat iedereen daar gebruik van kan maken en dat er zorgvuldig mee omgegaan wordt, maar ook dat er veel variatie is zodat insecten, vogels, (kleine) dieren en planten zo breed mogelijk er een ‘thuis’plek hebben. Doordat de kwaliteit en diversiteit van het groen is versterkt wordt dit historische handelsmerk van Steenvoorde Zuid vergroot.

De bouw van Eikelenburgh is voltooid. Daardoor hebben ook jongen stellen de mogelijkheid gehad om een mooie woning te kopen. De scholen zijn heel blij met deze uitbreiding van de wijk want daardoor kunnen ze weer nieuwe kinderen verwelkomen.

stervoorde-2

Veel vrijwilligers hebben zich aangemeld bij de Bewonersorganisatie Steenvoorde Zuid en het Wijkcentrum Stervoorde is 7 dagen per week geopend. De bewoners kunnen gezellig een kopje koffie gaan drinken of een hapje gaan eten. De terugkomende Summer Dance 2030 is een groot succes. En er zijn veel nieuwe activiteiten bij gekomen onder andere Happy Bincky BOSZ got Talent en de Happy Bincky BOSZ Brassband. De Bewonersorganisatie Steenvoorde Zuid heeft een eigen ruimte in het Wijkcentrum Stervoorde welke Happy Bincky BOSZ kan gebruiken voor tal van activiteiten.

Foto’s: Wim Mecksenaar en anderen