Het Rijswijks Dagblad neemt de komende weken de verschillende wijk(bestur)en onder de loep. Ditmaal gingen we in gesprek met verschillende vertegenwoordigers die in gezamenlijkheid antwoord gaven op onze vragen.

Hoe zouden we de Bomenbuurt in Rijswijk mogen omschrijven?
“Een groene buurt met veel mogelijkheden voor starters, maar ook doorstromers en senioren. Door deze mengeling van jong en oud maakt deze groene wijk een dynamische wijk. De Bomenbuurt is een mix van traditionele bouw uit de jaren ’30 en ’70. Het merendeel zijn particuliere eigenaren en de rest is sociale woningbouw. De voorzieningen zijn op loopafstand van het centrum Oud-Rijswijk of het Hendrik Ravensteijnplein. Ook zijn de scholen binnen handbereik.”

Zijn er voldoende vrijwilligers voor bestuur en andere commissies in de Bomenbuurt?
“De Bomenbuurt kent geen actieve bewonersorganisatie, maar vraagt wel aan de bewoners om te participeren in hun omgeving. Dit kan van alles zijn, zoals het organiseren van een straatfeest tot het onderhouden van groeninitiatieven. Er is bewust voor deze vorm gekozen zodat de bewoners niet “vastzitten” aan een vereniging met wekelijkse of maandelijkse verplichtingen. We komen graag in contact met mensen die incidenteel een project willen opzetten.”

Wat gaat er goed in de wijk en wat is voor verbetering vatbaar?
“Het onderlinge contact op straatniveau is in de meeste straten goed. De bewoners kennen elkaar en in vele straten worden er jaarlijks activiteiten georganiseerd. Sinds enige tijd loopt er bij ons een Buurtpreventieteam en hebben een aantal straten een Whats-app groep om de wijk nog veiliger te maken. De speeltuinen voor de jongste bewoners zijn inmiddels bijna allemaal vernieuwd of opgeknapt.”

Picknick 2014

Picknick 2014

“In een paar straten in de wijk zijn er met succes een aantal groeninitiatieven geweest. Een voorbeeld is dat tijdens de herinrichting van Huis te Hoornkade de groenstrook samen met de bewoners aangepakt gaat worden. Uiteraard zijn er verbeterpunten binnen de wijk, zoals de krapte op het gebied van parkeergelegenheid. Doordat het merendeel van de straten uit de jaren ’30 komt, is de parkeerdruk erg hoog. Ondanks dat er dit jaar een parkeervergunning is ingesteld, blijft de druk hoog. De doorkruising van de Bomenbuurt door de Winston Churchilllaan heeft als effect dat de overgangen niet altijd veilig waren. Hier zijn wel verbeterpunten in aangebracht door een herinrichting.”

Noem eens wat activiteiten die worden georganiseerd in de Bomenbuurt?
“We hebben een aantal activiteiten georganiseerd zoals de jaarlijkse Buitenspeeldag. Deze is dit jaar al weer voor de zesde keer in de Sparrelaan gehouden. Daarnaast zijn er veelal losse straatfeesten en hebben wij vorig jaar een informatiemarkt gehouden. Hier deden onder meer de gemeente, politie/brandweer en de bewoners die initiatieven hadden ontwikkeld aan mee. Jaarlijks organiseren wij voor de totale Bomenbuurt de zogenaamde buurtpicknick in het park, die in het centrale park Huis te Hoornpark plaatsvind. “

Hoe ziet volgens u de wijk de Bomenbuurt er uit in 2030 en wat zijn de plannen voor de toekomst?
“Een duurzame leefomgeving waarbij de identiteit van het traditionele Rijswijk behouden kan blijven. Dit vergt onderhoud aan de openbare ruimte, maar ook de verantwoordelijkheid van de bewoner zelf om de omgeving waarin zij wonen en recreëren te verzorgen en te borgen.  Om dit te bewerkstelligen is informatie en communicatie van en naar de bewoners nodig.”