Wethouder Nicole van Dierop is inmiddels in gesprek met enkele ongeren die hun skatebaan wegens de nieuwbouw van scholen zijn kwijtgeraakt. Momenteel wordt dan ook onderzocht welke passende oplossing er voor de skatende jongeren kan worden gevonden. Het is niet duidelijk hoe lang dit nog gaat duren.