De gemeente Rijswijk meldt in een persbericht dat dinsdag 12 december de gemeenteraad met een ruime meerderheid ingestemd heeft met het voorstel voor een investeringsbudget voor het gefaseerd uitvoeren van het Huis van de Stad. Met 19 stemmen voor en 8 tegen, zal het definitief ontwerp van het Huis van de Stad nu aanbestedingsgereed gemaakt gaan worden. Dit houdt in dat het ontwerp voor zowel souterrain als begane grond, de zogenoemde eerste fase, verder wordt uitgewerkt voor daadwerkelijke realisatie. Ook zal de vergunningsprocedure in gang gezet worden. Voor zowel de aanbesteding als de gunning zal de gemeenteraad opnieuw gevraagd worden hiermee in te stemmen. Deze staan los van dit besluit.

Projectwethouder Ronald van der Meij: “De afgelopen maanden is veel werk verzet om tot een gedegen plan voor het Huis van de Stad te komen. Behalve naar de bouwkundige aspecten, is ook veel aandacht uitgegaan naar het risicomanagement. De instemming van de gemeenteraad is dan ook een belangrijke mijlpaal voor de toekomst van het Huis van de Stad.”

Parkeren
Uit een eerder gehouden parkeeronderzoek bleek dat de parkeerbelasting voor de directe omgeving geen negatieve gevolgen heeft. Wel onderzoekt de gemeente de mogelijkheid tot het realiseren van een parkeergarage onder de vijver die gelegen is aan de achterkant van het Huis van de Stad. Dit naar aanleiding van een motie. De resultaten van dit onderzoek worden per 1 maart afgerond.

Samenwerkingspartners

De samenwerkingspartners Trias, Bibliotheek aan de Vliet en Welzijn Rijswijk nemen hun intrek in het Huis van de Stad tijdens de eerste fase. Ook zal er ruimte zijn voor een horeca voorziening. Pas in een later stadium zal de gemeente de overige etages betrekken.

Mijlpaal
Het College kijkt er naar uit deze volgende stap te nemen in dit langlopende dossier. Al bij de start van de collegeperiode sprak zij de wens uit dit dossier tot een goed einde te willen brengen zonder dat dit tot lastenverzwaring bij de inwoners van Rijswijk zou leiden.