In een column op het Rijswijks Dagblad had Paul Francissen aandacht gevraagd over het in zijn ogen verkeerde beleid en het niet nakomen van afspraken van Avalex in de wijk Leeuwendaal. “Zo wordt het restvuil – als het aan Avalex ligt – nog maar één keer in de vier weken opgehaald en wordt vanuit Avalex de boodschap uitgedragen dat wij de paarse PMD bak niet kunnen weigeren. Argument, zo wordt mij door Avalex medegedeeld, anders raken de containers te snel vol.”

Jos Bolte van de PvdA heeft daar dinsdagavond in het Forum vragen over gesteld. “Wethouder Van der Meij geeft toe dat de communicatie door Avalex niet goed is gegaan. Gemeente neemt dat over. Er komt nog een info-brief van gemeente en bewoners worden betrokken.”