GroenLinks is dinsdag met aanvullende aanbevelingen om de kwaliteit, continuïteit en flexibiliteit van de zorg en ondersteuning in Rijswijk uit te breiden. Dit naar aanleiding van een rapport van de Rijswijkse rekenkamer over de toegang tot het sociaal domein.

De rekenkamer geeft in haar rapport ‘Toegang tot het Sociaal Domein’ meerdere aanbevelingen die gericht zijn op uitbreiding van de kwaliteitscontrole van geboden zorg en diensten. GroenLinks kan zich daarin vinden, maar fractievoorzitter Lammert van Dijk (foto boven) vindt het nog niet voldoende. Hij stelt voor om periodiek een steekproef te houden, te voorkomen dat zorgorganisaties omvallen en te zorgen dat Rijswijk crisissituaties financieel kan opvangen.

“Om de kwaliteit van de zorg en ondersteuning te kunnen toetsen, is het zinvol dat Rijswijk een steekproef invoert”, vertelt Van Dijk. “Licht er bij ieder wijk- en jeugdteam eens enkele dossiers uit en evalueer die. Wat ging er goed? Wat ging er niet of minder goed? Wat zijn de ervaringen van klanten in die betreffende dossiers? Het levert vaak nuttige informatie op, zeker als anderen van buiten het team bij de beoordeling worden betrokken.”

Lammert van Dijk

Wethouder Björn Lugthart: ”Het is een goed idee om steekproefsgewijs dossiers van het begin tot en met het einde te bekijken. Dan kunnen we aan het einde van het volgend jaar een goede evaluatie maken. Het is van groot belang om te weten wat er in Rijswijk speelt.”

Het rapport was positief over de sociale wijkteams en jeugdteam die in 2015 aan de slag zijn gegaan. De Rekenkamer stelt wel voor om de bekendheid van de teams te vergoten.

“Daarnaast is het belangrijk dat Rijswijk oog heeft voor de continuïteit van de professionals en zorgorganisaties”, vervolgt Groen Links fractievoorzitter “Die continuïteit staat onder druk door lagere budgetten en een enorme toename van de administratieve taken. Zorg dat ze niet omvallen, want dat betekent dat je zowel voor de zorg als de kostenbeheersing een probleem hebt. Iets nieuws moeten opbouwen maakt het zeker niet goedkoper.”

Tot slot, legt Van Dijk uit, “dient er voldoende flexibiliteit binnen de Rijswijkse begroting te zijn om crisissituaties op te vangen. Er is geen zekerheid dat de kosten voor het sociaal domein structureel binnen de begroting blijven. Stel dat er een gezin binnen onze gemeente is waarvan drie kinderen uit huis geplaatst moeten worden, dan heeft Rijswijk jaarlijks zo’n € 450.000,- extra nodig voor de kosten van jeugdzorg.”

Wethouder Lughart: “Wij zullen zeker flexibiliteit in de begroting betrachten. We hebben al behoorlijke stappen gemaakt in de zorg. Zo gaan we ook samenwerken met de Haagse Hogeschool. Studenten gaan kijken op welke manier we het functioneren van de wijkteams kunnen verbeteren. We willen graag ‘welzijn op recept’ leveren.”

Het raadsvoorstel over het rapport van de Rekenkamer werd unaniem door de raad aangenomen.