Niet alleen in de raadszaal van de gemeente Rijswijk wordt een discussie gevoerd over het ondersteunen van het Hospice Het Vliethuys in Voorburg, wat mede een initiatief is vanuit Rijswijk en waar ook Rijswijkers de laatste fase van hun leven doorbrengen. Op Facebook werd ook hier een mening gevormd en gepubliceerd door verschillende raadsleden en de wethouder.

De Partij van de Arbeid diende voor het financieel ondersteunen van het Hospice een motie in. Die motie haalde het niet in de raad.

Wethouder Lugthart legt uit waarom de financiële steun niet is verleend. “Wij dragen het Hospice Het Vliethuys als college en raad een zeer warm hart toe en waarderen wat de vrijwilligers doen voor Rijswijkers in de laatste fase van hun leven. Het is ook geenszins zo dat wij het Hospice niet (financieel) zouden willen ondersteunen. Als college doen wij dat al jaren op verschillende manieren.

Nederland, Rijswijk, 30-07-2014. Wethouder Bjorn Lugthart van de Gemeente Rijswijk. Foto Najib Nafid

De argumenten om dit verzoek van de PVDA niet te honoreren zijn de volgende:

– structurele financiering zou moeten komen uit de WLZ of zorgverzekeringswet en voor deze wetten is de gemeente niet verantwoordelijk.
– Het toekennen van subsidie op basis van Rijswijks belang zorgt ervoor dat soortgelijke voorzieningen in bijvoorbeeld Delft en Den Haag ook zo’n aanvraag kunnen doen. Daarmee creëren we een open eind regeling.
– Waardering hoeft niet in een structurele subsidie die niet nodig is voor een sluitende begroting.

Ik weet zeker dat wij effectiever zijn voor het Hospice op de wijze waarop we dat nu doen. Omdat Rijswijk graag een bijdrage levert is ook toegezegd dat nog deze maand een afspraak wordt gemaakt met het bestuur van het Hospice. In dit gesprek zullen de burgemeester en ik het bestuur van het Hospice vragen waar de gemeente Rijswijk aan kan bijdragen.”

Hoofdfoto: Wim Mecksenaar