Wethouder Marloes Borsboom heeft samen met andere vertegenwoordigers van enkele Zuid-Hollandse gemeenten (Delft, Zoetermeer, Leidschendam-Voorburg, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk en Wassenaar) het ‘Convenant jeugdgezondheidszorg gemeenten zuid Holland West’ getekend. Het convenant moet ervoor gaan zorgen dat kinderen en jongeren via een gezonde en veilige ontwikkeling een gezonde basis meekrijgen. Het is de bedoeling dat Jeugdgezondheidszorg (JGZ) tijdig problemen signaleert om zwaardere zorg te voorkomen. Ouders en verzorgenden kunnen bij JGZ terecht voor vragen.