De werkzaamheden aan het Jaagpad zijn in volle gang. Door een tiental mensen wordt het rioleringssysteem, ter hoogte van de Lange Kleiweg, onder handen genomen. De planning is dat medio april het fietspad wordt aangelegd, die een verbinding moet worden van Rotterdam naar Den Haag. Rijswijk is hierin een belangrijk onderdeel.