Samen met burgemeester Michel Bezuijen heeft wethouder Marloes Borsboom een wensdroom in de speciaal daarvoor bestemde koker gedaan tijdens de Global Goals bijeenkomst.

Dit was Marloes Borsbooms’ droom voor doel 11, duurzame stad:

Global Goals Rijswijk 2030

“Ik wens dat Rijswijk zich in 2030 heeft ontwikkeld naar een duurzame samenleving. Duurzaamheid gaat over samenhang en balans tussen sociale, ecologische en economische ontwikkelingen, nu en in de toekomst. Duurzaamheid in Rijswijk is meer dan energiebesparing. Het gaat over alle aspecten van een ’letterlijk’ groene en leefbare omgeving. Én over hoe wij, onze inwoners, instellingen en bedrijven, daarin met elkaar een rol spelen.”

Verantwoordelijkheid
“Het verduurzamen van Rijswijk zie ik als een brede en gezamenlijke verantwoordelijkheid. In 2014 hebben we daar de eerste stappen voor gezet. Door bewustzijn te creëren en door initiatieven uit de samenleving het stimuleren en faciliteren. En door als gemeente zelf het goede voorbeeld te geven. Door duurzaam handelen en maatschappelijk verantwoord ondernemen breed in onze gemeentelijke organisatie te verankeren.”

Gasloos
“In 2030 heeft Rijswijk een bloeiend netwerk van betrokken bewoners, organisaties en bedrijven die initiatieven nemen. Het energieverbruik in de stad is verminderd, de biodiversiteit is vergroot, de milieukwaliteit is verbeterd, de stad is klimaatbestendig gemaakt en de afvalstromen zijn verminderd.
Duurzaam wonen heeft zich uitgebreid van de wijk RijswijkBuiten naar de rest van de stad. Particuliere én huurwoningen zijn verduurzaamd, door onder meer de invoering van gasloos wonen, groene daken en zonnepanelen. Dat geldt ook voor de bedrijfspanden. Afval wordt volledig gerecycled. Alle gemeentelijke gebouwen zijn volledig verduurzaamd. Het imago van Rijswijk van stad van beton en steen heeft plaatsgemaakt voor een groen, kleurig en veelzijdig straatbeeld.”

Samen
“Maar het gaat verder dan dat. Behalve de ‘Planet’ kant is in 2030 ook de ‘People’ kant in Rijswijk verder ontwikkeld. Ook aspecten als onderwijs, economie, armoede, gezondheid, gelijkheid, werkgelegenheid, openbaar vervoer en huisvesting zijn dan verbeterd. En het belangrijkste van al: we doen dat samen met de Rijswijkse inwoners, bedrijven en organisaties. We hebben elkaar daarbij nodig. Samen maken we de stad!”