Op dinsdag 25 oktober om 13.30 uur wordt weer water teruggebracht in de zwemplas in het Wilhelminapark.

Wethouder Ronald van der Meij geeft hiertoe het startsein. Naast wethouder Ronald van der Meij is ook Ingrid ter Woorst, bestuurder van Delfland, aanwezig. De zwemplas in het Wilhelminapark wordt al jaren geteisterd door blauwalgen, waardoor het niet mogelijk is in de plas te zwemmen. Daarom heeft men het water weg laten lopen, zodat de oppervlakte zich in de afgelopen drie maanden heeft kunnen herstellen.