Lia Boshoven kent u als senior bibliothecaris van de Bibliotheek aan de Vliet en als coördinator van het historisch informatiecentrum, alias studieruimte, in Museum Rijswijk.

“Niet lang nadat burgemeester Archibald Bogaardt alle Rijswijkers een cadeautje gaf (een gratis lidmaatschap van de bibliotheek) kwam ik in dienst bij de toenmalige Stichting Samenwerkende Rijswijkse Openbare Bibliotheek. In die tijd, we schrijven begin jaren ’70 van de vorige eeuw, kon je als bibliothecaris volop werk vinden. Nog niet lang daarvoor was het bibliotheekwerk een vrijwilligersbaan voor “dames”. De komst van de bibliotheekopleidingen maakte daar een eind aan.  Rijswijk was die vrijwilligersfase al ontgroeid en zodoende kon ik professioneel meegroeien in de nieuwe locatie aan de Dr. H. Colijnlaan, een paradepaardje onder de openbare bibliotheken.”

Blauwbilgorgelquiz
“Ik heb het allemaal meegemaakt: de kaartenbakken, de kasten die van populaire boeken soms wel 10 exemplaren op de plank hadden staan, de fonotheek waar platen kwamen en gingen, Cd’s kwamen en gingen, het gratis lidmaatschap dat na 10 jaar verdween, collecties anderstaligen of voor het Studiehuis… Ook zal ik nooit vergeten hoe we tot twee maal toe de spannende Blauwbilgorgelquiz van Omroep West wonnen, samen met het team van het Lodewijk Makeblijde College.” 

Seniorweb
“Geen dag was hetzelfde en altijd lag er wel weer een nieuwe klus op de plank. De maatschappij veranderde, en als bibliotheek speel je daar natuurlijk op in. Een paar voorbeelden: We gingen internetcursussen geven. Later mondde dat uit tot samenwerking met Seniorweb.  We richtten leeskringen op; er is er zelfs nog een uit die beginfase actief. Bijzonder vind ik het dat de groepssamenstelling nog onveranderd is.”

Verhuizing
“In 2005 volgde de verhuizing van de Dr. H. Colijnlaan naar het Generaal Eisenhowerplein.  De organisatie veranderde. In 2006 moest er zelfs alweer verbouwd worden, want de collectie van de studiezaal van de Gemeente Rijswijk werd ondergebracht in de bibliotheek. Ik stond, samen met enkele collega’s, weer voor een nieuwe uitdaging: het nog beter toegankelijk maken van de lokale historie vanuit het Rijswijks Historisch Informatiecentrum. We kregen de ruimte, en konden tal van educatieve activiteiten ontwikkelen, hebben boeiende sprekers gehad, nuttige cursussen georganiseerd, en zelfs enkele tentoonstellingen gemaakt.”

Partners
“Ook kwamen er twee vrijwilligers mee; met elk een eigen specialisatie. In de bibliotheek werkten we niet met vrijwilligers, maar al snel waren ze in het historisch informatiecentrum niet meer weg te denken. We gingen samenwerken met alle lokale partners in history: als Erfgoed Rijswijk. Ook aan deze periode kwam weer een eind. In 2013 volgde de verhuizing van het Historisch Informatiecentrum naar de nieuwbouw van Museum Rijswijk en brak er een nieuwe fase aan. Vanuit het museum moet het rijke en boeiende Rijswijks verleden blijven leven, vooral in het digitale tijdperk! Er is veel werk aan de winkel. Ongemerkt ben ik al weer vele jaren bezig met het verleden van Rijswijk. Ik doe dat altijd met plezier, en met een blik op de toekomst. Hoe die er uit ziet?  De tijd zal het leren. Met de verbouwing van- en de verhuizing naar het stadhuiscomplex aan de Generaal Spoorlaan breekt er straks weer een nieuwe fase aan voor “mijn” bibliotheek, met ongetwijfeld weer een nieuwe invulling.”