Krina van Leeuwen kreeg inspiratie voor het schilderen door het kijken naar een schilderij van de oud-burgemeester van Rijswijk, Boogaardt.
“In Rijswijk werd in 1967 de basis gelegd voor mijn schilderhobby bij de opening van het Oude Stadhuis aan de Generaal Spoorlaan. Inwoners van Rijswijk mochten toen als eersten een kijkje komen nemen. Op de werkkamer van de burgemeester hing prominent een groot, kleurrijk bloemschilderij aan de muur, gesigneerd met “Bogaardt”. Op mijn vraag of hij dat zelf was antwoordde hij trots dat zijn broer dat had gemaakt. “Dat wil ik óók, lekker zélf schilderen!!” riep ik meteen naar mijn man, die mij als Shellman toen aanmeldde als lid bij Schilder- & Tekenclub Te Werve.”

Te Werve
“In 1969 verlieten we Rijswijk, woonden jarenlang in het Groene Hart en zijn sinds 2001 inwoners van Den Haag. Door die hele periode heen ging (en ga) ik trouw iedere week naar Rijswijk als vaste stek voor schilderplezier. De club is nu in Paviljoen Club Te Werve, toegankelijk voor iedereen met exposities in de Bibliotheek en in de Oude Kerk, waar ons gastvrij en fraaie ruimte wordt geboden. Kortom, Rijswijk is en blijft voor mij de onbetwiste bakermat van zélf (bloemen) schilderen”