De bewonerscommissie Sion/RijswijkBuiten heeft het initiatief genomen een avond te organiseren om alle VVE verenigingen in RijswijkBuiten samen te brengen.

Woensdagavond is er een goed bezochte bijeenkomst geweest waarbij bijna alle voorzitters van de verschillende VVE’s in RijswijkBuiten, bewonerscommissie RijswijkBuiten en het programmabureau RijswijkBuiten aanwezig waren. Met discussie over de heggen, onderhoudskosten en zijn er ervaringen gedeeld over tips en trics. Mogelijkheden worden verder onderzocht om op een aantal gebieden samenwerkingen te versterken.