Rijswijk is een prachtige stad en dat moet wat de VVD Rijswijk ook zo blijven. Een van de punten waar de partij concrete maatregelen voor heeft, is de afvalproblematiek.

Een belangrijk punt in het programma is dat de vervuiler moet betalen. Dat geldt voor het illegaal dumpen van afval, maar ook zo mogelijk voor het opruimen van graffity en (zwerf)afval. Ook wil de VVD een eerlijker systeem van afvalstoffenheffing, waarbij kleine gezinnen minder gaan betalen dan grote gezinnen en een eerlijkere verdeling van de kosten voor rioolheffing. Andere punten in partijprogramma zijn: Ondergrondse afvaldepots, stimuleren van samenwerking tussen kringloopbedrijven, weggeefwinkels en repaircafe’s samen en de milieustraat van de afvalverwerker.

Verder wil de partij onderzoek doen naar een aantal dingen; na- of voorscheiding van afval, kan ophalen van huisafval efficiënter en goedkoper en is Avalex de juiste partij is voor het ophalen en verwerken van afval in Rijswijk?

Meer over de VVD Rijswijk en hun visie over afval vindt u op https://rijswijk.vvd.nl/nieuws/28650/wat-wil-de-vvd-in-rijswijk-op-het-gebied-van-afval