“De centrale vraag die het lokaal bestuur zichzelf stelde was hoe Rijswijk er in 2030 uit moet gaan zien. Elke politieke partij wil daar natuurlijk zijn eigen – kleur en geur – aan geven, wat natuurlijk wenselijk is voor een zo breed mogelijk gedragen visie. 
Een visie is wat mij betreft geen doel maar een middel”, vertelt VVD-raadslid Nicki de Haaij

“Een stip aan de horizon waar we als Gemeente en Samenleving naar toe willen gaan. 
Wat de VVD betreft is het belangrijk dat een visie een solide uitgangspositie heeft. Om Bill Clinton te citeren: ,,it’s the economy, stupid”. En dit geldt ook voor Rijswijk. Een goede sterke lokale economie creëert banen. Hier heb ik dan ook extra aandacht voor gevraagd tijdens de genoemde Raadsvergadering.”

Faciliteren
De Gemeente Rijswijk moet faciliteren. Een goed ondernemersklimaat, een goede infrastructuur en een duidelijke visie wat betreft de Plaspoelpolder dragen hier positief aan bij. Om Rijswijk welvarend en financieel gezond te houden is het belangrijk dat wij de 4 crises (waar een verdere uitleg op http://rijswijk.vvd.nl/nieuws/16638/fractie-in-actie-stadsvisie-rijswijk-2030 staat) die Europa teisteren niet uit het oog verliezen. Wij moeten ons bewust zijn van de mogelijke negatieve effecten op de Rijswijkse economie en hier zo nodig op voorsorteren. Hieronder geef ik, ter overdenking, de 4 crises van dit moment:

Crisis: 1 de Eurocrisis, crisis 2: de vluchtelingencrisis, crisis 3: Poetins expansiedrift, en crisis 4: de afbrokkeling van het politieke centrum

Moeten wij wanhopen? Nee! Rijswijk staat er goed voor! Met het in acht nemen van de 4 crises is het van wezenlijk belang om de Rijswijkse economie sterk te houden. De Gemeente als facilitator, de ondernemers als innovator. Zoals gezegd: ,,It’s the economy stupid”!