,,Wanneer men niet tijdig betaald heeft, zullen de facturen naar een deurwaarder gestuurd worden. Dit brengt voor zowel u als voor Vredenburch extra kosten met zich mee.” Duidelijke taal van het bestuur van Vredenburch dat er van baalt dat een aantal leden nog steeds niet heeft betaald. Alle betalingen van de contributies moeten voor 31 december binnen zijn, want anders volgen er speelverboden en incassomaatregelen. Het bestuur geeft ook aan dat er voor begin volgend jaar nieuwe teamindelingen volgen, want degenen die niet hebben betaald, krijgen direct een speelverbod.