Verschillende Rijswijkse leerlingen van groep 7 en/of 8 of leerlingen van de brugklassen hebben meegedaan met de Intermnationale Vredesposter wedstrijd. Het thema van dit jaar was: The future of peace (vrede heeft de toekomst).

Deze Vredesposterwedstrijd wordt al sinds 1988 door de internationale Lions organisatie georganiseerd met de bedoeling kinderen in de leeftijden van 11 tot en met 13 jaar in schoolverband of anderszins te stimuleren om na te denken over VREDE en zich hierdoor laten inspireren om tekeningen te maken over dit onderwerp.

Inmiddels zijn er ieder jaar ruim 350.000 kinderen uit ruim 75 landen die aan deze tekenwedstrijd mee doen. Sinds 1994 doen ook duizenden Nederlandse kinderen hieraan mee en het aantal deelnemers groeit nog elk jaar. In het afgelopen jaar ging het om bijna 7.000 kinderen.

Op basis hiervan werd hen gevraagd om hier posters van te tekenen en deze in te leveren bij de Lionsclub Rijswijk. De beste tekeningen (let wel: in posterformaat!) kregen een prijs.

Deze tekeningen of een selectie hiervan (dat kan de allerbeste poster zijn) dingen mee naar de Districtsprijs en eventueel naar de landelijke prijs, oftewel de winnaars in één district zullen door een speciale regionale jury worden beoordeeld en vervolgens worden de nummers één van de zes districten voorgelegd aan een landelijke jury.

De poster die eerste wordt bij de landelijke beoordeling zal dan worden ingediend bij de internationale organisatie om mee te dingen naar de wereldwijde prijzen.

Deze internationale hoofdprijs is US$ 5000 plus een reis naar de Verenigde Naties in New York voor de winnaar, 2 familieleden (waarvan minimaal 1 ouder) en een lid van de lokale sponsorclub. Er zijn ook nog 23 extra prijzen van US$ 500. Dit ter gelegenheid van de
jaarlijkse Lions Dag bij de VN.

De foto’s en de volgende video zijn gemaakt door Wim Mecksenaar: https://www.youtube.com/watch?v=oY740S8d1vs