Vanwege gezondheidsredenen heeft de huidige voorzitter van het Rijswijks Jeugdtheater (RJT), Jeroen Weber, aangegeven per direct zijn functie neer te leggen.

Weber geeft aan dat hij hoopt dat het RJT samen met het Gemeentebestuur van Rijswijk spoedig tot een oplossing komt voor het steeds nijpender wordende huisvestingsprobleem van het RJT. Het huisvestingsprobleem is ontstaan door de explosieve groei van de Kronenburghschool in het Ottoburggebouw. Voor continuiteit en groei van het RJT is goede huisvesting van het RJT van groot belang, aldus Weber, en betreurt het dat hij geen oplossing heeft kunnen aandragen. Over eventuele opvolging is vooralsnog niets bekend.

Eerder zagen we Jeroen Weber bij het Rijswijks Dagblad nog in gesprek met René Marquard: http://rijswijksdagblad.nl/rijswijks-jeugdtheater-trapt-theaterseizoen-af-video/