Het voortbestaan van Haaglandia is in groot gevaar. Er is een conflict gaande met de gemeente dat voor de zaterdag-hoofdklasser verkeerd kan aflopen. Het gaat om de verkoop van alcoholische dranken en een opgestapt bestuurslid die een aantal overtredingen heeft begaan. Hierdoor staat de vergunning op de tocht. Als deze vergunning niet wordt verstrekt, dan gaat Haaglandia failliet.

Dat is de conclusie die het bestuur trekt, want er mag geen alcohol meer worden geschonken. Veel kaderleden van Haaglandia zitten met de affaire in hun maag, want zit de desbetreffende man zit allang niet meer bij de club. Volgens hen is er dus geen enkele aanleiding om geen vergunning te verstrekken.

Uit een brief van burgemeester Michel Bezuijen blijkt echter dat er een serieus gevaar is dat de vergunningen zouden worden gebruikt voor het plegen van strafbare feiten. Het CDA heeft Bezuijen opgeroepen om er alsnog met het bestuur van Haaglandia uit te komen.