Vanaf het eerste kwartaal van volgend jaar wordt de Schoolstraat herbestraat. Tegelijkertijd wordt de groenvoorziening aangebracht. De gemeente wil graag tegemoet komen aan de wensen van de bewoners voor de invulling van de groenvoorziening.

Naast de inloopavond van 9 december biedt de gemeente voor de bewoners die niet aanwezig konden zijn op deze pagina alsnog de mogelijkheid om hun voorkeur aan te geven. U kunt tot 3 januari 2016 uw keuze aan ons doorgeven via dit formulier.

U kunt tot 3 januari 2016 uw keuze aan ons doorgeven via dit formulier.

Boombakken

Een prettige leefomgeving wordt mede bepaald door de inrichting en het beheer van de openbare ruimte. Belangrijk hierbij is de keuze voor de groenvoorziening, het onderhoud en vooral de betrokkenheid van de bewoners. Leidingen en kabels onder de grond maken het op deze locatie onmogelijk om in de grond bomen te planten. De gemeente is van mening dat vijf stijlvolle boombakken een goed alternatief zijn. Voor de invulling van de bakken zijn een vijftal suggesties voor bomen en zeven suggesties voor bodembedekkers.

Per bak kan men zijn voorkeur aangeven voor een boom in combinatie met een bodembedekker. Men kan eveneens aangeven of u allemaal verschillende bakken wenst of juist niet. Als bewoner kunt u ook zelf invulling geven aan de bakken. Zelf bepalen betekent wel dat er voldoende draagvlak moet zijn in de buurt om het groen te onderhouden

Parkeervakken

Na plaatsing van de boombakken in de Schoolstraat is er plaats voor zes parkeervakken. U kunt op deze pagina aangeven of uw voorkeur uitgaat naar parkeergelegenheid ten koste van groenvoorziening of andersom. Voor vragen en/of suggesties kan men mailen naar [email protected]

foto: Bewoners kunnen meedenken over de Schoolstraat