Doordat niet de vereiste tweederde meerderheid van de uitgebrachte stemmen voor de nieuwe BIZ is behaald, kan deze Bedrijven Investeringszone nog niet tot stand komen.

De afgelopen maanden is de Stichting Rijswijkse Bedrijvenparken BIZ in touw geweest om een Bedrijven Investerings Zone onder de eigenaren van Onroerend Goed op de Rijswijkse Bedrijventerreinen tot stand te brengen. In de maand februari hadden de eigenaren de gelegenheid hun stem(men) uit te brengen.

Helaas is niet de vereiste tweederde meerderheid van de uitgebrachte stemmen behaald waardoor de BIZ vooralsnog niet tot stand kan komen. De kiesdrempel is wel gehaald.

Het gevolg is dat er geen per 1 april geen collectieve surveillance meer zal plaatvinden in de avond- en weekend uren en dat de deelnemers van het huidige collectief (RVO) genoodzaakt worden nieuwe en duurdere beveiligingscontracten af te sluiten.

Het bestuur van de stichting is teleurgesteld over de uitslag maar moet erkennen dat er te weinig tijd was om alle eigenaarsneuzen, binnen de gestelde termijn, dezelfde kant op te krijgen.

“Door het binnenkort wegvallen het bestaande collectief stonden we onder enorme tijdsdruk alles in het eerste kwartaal te organiseren”, vertellen initiatiefnemers Peter Hartevelt en Remco Zijlstra. “Wij maken ons zorgen over de nieuwe ontstane situatie en de gevolgen voor het ondernemersklimaat.”

Het bestuur gaat zich beraden of zij een nieuwe poging doet om een plan te presenteren waar de eigenaren zich wel in kunnen vinden.