B&W Rijswijk en de gemeenteraadsleden krijgen per 1 januari 2017 een hogere vergoeding. Per 1 januari van elk nieuw kalenderjaar worden de (onkosten)vergoedingen voor politieke ambtsdragers geïndexeerd. Het ministerie van BZK heeft via een circulaire de nieuwe cijfers bekendgemaakt.

De ambtstoelage van burgemeesters en de onkostenvergoeding van wethouders wijzigen per 1 januari, de vergoedingen stijgen met 0,1%. Per 1 januari geldt een bedrag van € 381,03 voor burgemeesters en € 350,54 voor wethouders.

De vergoeding voor raads- en commissieleden gaat ook omhoog. Op basis van het indexcijfer ‘CAO-lonen overheid’ stijgt de raadsvergoeding met 4,9%. Ook de onkostenvergoeding wordt geïndexeerd en komt uit op een bedrag van € 167,65 voor alle raadsleden.

Voor commissieleden wordt het bedrag van de vergoeding voor het bijwonen van vergaderingen per 1 januari 2017 eveneens verhoogd met 4,9%.

Hieronder de circulaire van het ministerie van BZK
Per 1-1-2017 geïndexeerde bedragen politieke ambtsdragers gemeenten (pdf)