De feestelijke kick-off van de Stadsvisie op 8 oktober is weergegeven in een video impressie. De Stadsvisie is gebouwd op de drie pijlers “Betrokken inwoners pakken kansen”, “Groene buitenplaats voor stedelijk wonen” en “Innovatieve katalysator van de regionale economie”.

Op 27 verschillende plekken in winkelcentrum In de Bogaard konden inwoners kennismaken en meedoen met heel veel acties uit de Stadsvisie Rijswijk 2030. De video bevat een registratie van de activiteiten op het Bogaardplein, met onder andere zorg, welzijn, jeugd, sport, spel en cultuur. Jonge hulpverleners gaven jongeren advies. Om mensen meer met elkaar te verbinden werden workshops koken en make-up gegeven. Er was aandacht voor burenhulp, buurtpreventie en de vrijwilligersacademie gaf advies over zaken waar vrijwilligers mee te maken kunnen krijgen. Bekijk het filmpje hier

Een Samen-Kom-Je-Verder estafetteloop waarin deelnemers samen anderhalve marathon met elkaar liepen, bewees dat je niet alles in je eentje hoeft op te lossen. Samen kom je veel verder. De foto’s van de deelnemers van de estafette zijn te zien op www.rijswijk2030.nl.

Bron: Rijswijk.nl