De werkzaamheden voor het vervangen van de beschoeiing en het inrichten van natuurvriendelijke oevers aan de J. Westerdijkstraat en de Dr. H.J. van Mooklaanlaan worden vanwege broedende watervogels opgeschort. Op 8 mei gingen de werkzaamheden aan de oevers van start. Deze zouden circa 7 weken duren. Een klein stukje oever van 40 meter kon niet worden uitgevoerd in verband met broedende meerkoeten. In het najaar worden de werkzaamheden weer opgepakt.