Twee maanden geleden heeft de politie een oproep gedaan aan beheerders van Whatsapp-groepen om zich toe te voegen aan het alarmeringen- en informatiesysteem om door hen op de hoogte gebracht te worden als er iets in hun buurt afspeelt. Aan deze oproep is gehoor gegeven door vele beheerders.

Om beter in contact te komen met deze beheerders en toelichting te geven over deze vernieuwde samenwerking, nodigde de politie wij alle beheerders uit aan het bureau. Op donderdag 2 november, vond er een bijeenkomst plaats aan het politiebureau Rijswijk. De wijkagenten en plaatsvervangend teamchef Maarten Roosch verwelkomden de 17 beheerders. Zij kregen een korte uitleg hoe de als politie reageert op berichten en hoe zij als beheerders hier mee om kunnen gaan.

Verder werd er besproken hoe de ervaringen tot nu toe zijn. Hier kwamen een aantal zaken naar voren, zoals het gebruik van de app, het werven en de criteria die daarbij gelden, maar ook hoe je naast de app-melding ook de politie moet benaderen via 112 of 0900-8844. Enkele genoemde knelpunten zullen worden onderzocht en worden bekeken op welke manier dit kan worden verbeterd.