Er heeft zich bij de gemeente een geschikte partij gemeld die de locatie aan de Labouchèrelaan 1 wil kopen. Het betreft de Stichting KDC Aandachtslab. De stichting wil op de locatie een kinderdagcentrum voor kinderen met een ernstige meervoudige beperking realiseren. Het concept van KDC Aandachtslab is kleinschalig, uniek en vooruitstrevend. KDC Aandachtslab richt zich niet alleen op het verzorgen van de kinderen, maar ook op bewegen en ontwikkelen.

Voor de realisatie van deze voorziening was de stichting al enige tijd op zoek naar een geschikte locatie in de regio. Zij heeft deze locatie gevonden op de Labouchèrelaan 1 in Rijswijk. Dit initiatief is passend binnen het vigerende bestemmingsplan. In verband met fondswerving heeft de stichting bij de gemeente aangegeven voorkeur te hebben voor de aankoop van dit pand. Om dit initiatief mogelijk te maken heeft de gemeente het pand laten taxeren. Vervolgens zijn wij met de stichting een voorlopige koopovereenkomst overeengekomen. De verwachting is dat de koopovereenkomst definitief wordt in het tweede kwartaal 2018.