In het Forum Stad heeft De heer Jense van Onafhankelijk Rijswijk gevraagd of bij de kruising van de  Churchilllaan en de Beatrixlaan er iets gedaan kon worden aan de doorstroming van het verkeer. Hij werd zelf slachtoffer van een auto op de Beatrixlaan die hem aanreed terwijl hij nog wachtte op een rood licht op de Churchilllaan.  Het raadslid opperde om een camera neer te zetten om gevaren in kaart te krijgen.

Verkeerswethouder René van Hemert ging naar de situatie kijken maar kondigde wel al aan dat binnenkort er een aanpassing komt voor de verbetering van de doorstroom. De verkeerslichten blijven een half seconde langer op oranje staan (van drie naar drie en een halve seconde).

De heer Bolte van de PvdA gaf aan om te kijken naar het gelijktijdig op groen zetten van stoplichten voor fietsers. In Rotterdam was een pilot gestopt vanwege enkele ongelukken. Wethouder van Hemert gaf aan dat het ook een grote wens was om de doorstroming van fietsverkeer met deze maatregel soepel te laten verlopen.  Hij zou kijken naar de situatie bij verschillende kruispunten.