Het Inloophuis Haaglanden heeft het 10 jarig bestaan gevierd in de Rijswijkse Schouwburg door middel van het organiseren van een benefietconcert. Het inloophuis is een ontmoetingsplek voor mensen die te maken hebben met kanker. Het is nog niet bekend hoeveel geld er precies is opgehaald , maar er waren circa 500 bezoekers, er werd een loterij gehouden en ook sponsors lieten zich niet onbetuigd. En ja, het werd een benefietspektakel mede dankzij de medewerking van artiesten die belangeloos optraden zoals Tim Akkerman, De Regahs, Jazz or No en Harry Glotzbach en dat alles onder aanvoering van Sjaak Bral, die dit op zijn Bral’s wist te presenteren en dus wist hij de mensen in de zaal enthousiast te maken voor dit mooie doel.

Het programma zou tot 16.50 uur duren maar wegens het overweldigende succes werd er een uurtje aan vastgeplakt. Na afloop louter tevreden gezichten en de organisatie liet ons weten trots en dankbaar te zijn op het welslagen van dit benefietspektakel en ja, een spektakel is het geworden! De organisatie wilde dit per se in de Rijswijkse Schouwburg houden omdat het naar hun mening de enige schouwburg in de regio Haaglanden die eigenlijk aan alle eisen kan voldoen. Die “stoel” staat er niet voor niets.

inloophuis

De organisatie kon nog niet bekend maken hoeveel geld er precies is opgehaald , maar er waren circa 500 bezoekers, er werd een loterij gehouden en ook sponsors lieten zich niet onbetuigd. En inderdaad waren er in “Rij 23” na afloop veel sponsors te zien! Vermeldenswaardig is nog dat tijdens dit benefietconcert de Stichting Ambulancewens een wens van een patiënt in vervulling liet gaan. Hier zullen wij in een later stadium nog een artikel aan wijden.

Burgemeester van Bezuijen was aanwezig en begaf zich na afloop gelijk tussen de mensen en praatte nog na met organisatie van het Inloophuis Haaglanden en de artiesten. Het was een mooie dankbare zondagmiddag.

Tekst: René Marquard