Tijdens de informatiebijeenkomst op woensdag 26 oktober informeert de gemeente Rijswijk de aanwezigen over de stapsgewijze herontwikkeling van het gebied. Inmiddels hebben zich al ruim honderd personen zich aangemeld voor deze bijeenkomst.

Deze uitnodiging toont u een mogelijk sfeerbeeld van de toekomst. Het is duidelijk dat een toekomstbestendig winkelgebied een vitale omgeving nodig heeft. En andersom. Daarom wil de gemeente tijdens deze bijeenkomst in gesprek gaan over de verdere ontwikkeling van ‘In de Bogaard en omgeving’. Aangenaam winkelen, wonen, werken en verblijven staan in die ontwikkeling centraal.

Voor meer informatie, ga naar: https://www.rijswijk.nl/bogaardenomgeving/26oktober