Raadslid Henny van der Horst heeft aan het College gevraagd hoe het met de laatste ontwikkelingen is rond de herbestemming van Buitenplaats De Voorde.

Van der Horst: ”Een aantal malen is er zowel vanuit de raad als de bewonersgroep “Voor een Stijlvolle Voorde” aandacht gevraagd voor ontwikkelingen rond de herbestemming van Buitenplaats De Voorde. Communicatie met de wethouder van der Meij en deze betrokken bewoners groep verliep uiterst moeizaam. Tijdens het Forum Stad d.d. 5 september 2017 heeft deze wethouder hierin een verbetering toegezegd. Tevens zou de beoogde koper/initiatief nemer door hem worden verzocht, de voor een aanvraag ontbrekende stukken met spoed aan te leveren. Onderhandelingen met deze koper/initiatiefnemer lopen nu ruim een jaar. Om verder verval van De Voorde tegen te gaan is, om de vastgelopen en moeizame ontwikkeling rond de renovatie van dit unieke landhuis vlot te trekken, in de raadsvergadering van 24 oktober 2017 bij motie besloten, een professionele en neutrale partij in te schakelen.”

Van der Horst vraag zich af of er momenteel sprake van een eerlijke heldere en actieve communicatie vanuit de gemeente met bewonersgroep Voor een Stijlvolle Voorde rond de renovatie van het Landhuis De Voorde. Door de raad is besloten dat een neutrale partij ingeschakeld wordt die de verdere ontwikkeling van de Voorde vlot kan trekken. Waarbij nadrukkelijk oog is voor de monumentale status van de Voorde, de belangen van de ontwikkelaar, de bewoners en de gemeente. De hiermee gepaarde kosten komen, indien voor eind november 2017 ingediend, voor subsidie in aanmerking. De eenvrouwsfractie vraagt hoe het met bovenstaande staat.