Een warme, vertrouwde omgeving met aandacht voor vakantiegevoel en waar de zorg die mantelzorgers dagelijks bieden even uit handen wordt genomen van de mantelzorger. Dat is Strandgoed Ter Heijde Logies en Respijt. Mensen die zelfstandig thuis wonen met ondersteuning van een mantelzorger, kunnen hier tijdelijk logeren.

De wethouders Marloes Borsboom van o.a. Jeugd en Participatie en Björn Lugthart van Sociale zaken, Zorg en Volksgezondheid brachten onlangs een bezoek aan Strandgoed Ter Heijde.
Mensen blijven langer thuis wonen en moeten steeds meer op eigen kracht en in hun eigen omgeving hun problemen aanpakken. Volgens de wethouders kan dit een zware druk op mantelzorgers leggen, die onbetaald zorgen voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende naaste. “Daarom willen wij ze de steun geven die ze verdienen”, aldus wethouder Lugthart. “Dit doen we onder andere door voorzieningen te creëren waarmee we hun zorgtaken tijdelijk kunnen overnemen. Dat noemen we respijtzorg.”

Strandgoed Ter Heijde, een initiatief van Pieter van Foreest, Careyn en bewonersvereniging Hint en mede mogelijk gemaakt door de gemeentes Delft, Westland, Midden-Delfland, Rijswijk en zorgkantoor DSW, is één van die voorzieningen. Sinds mei kunnen inwoners van Rijswijk die thuis mantelzorg krijgen hier verblijven. Een verblijf in Strandgoed voelt door de mooie ligging vlak aan zee als vakantie. De activiteiten die er worden georganiseerd dragen hier ook aan bij. Gasten krijgen dezelfde zorg en ondersteuning die ze thuis van hun mantelzorger én zorgprofessionals ontvangen.

Meer weten?
Meer informatie over Strandgoed Logies & Respijt vindt u op www.strandgoedterheijde.nl. U kunt ook mailen naar [email protected] of bellen met (015) 515 50 00.