De sloop van de pizzeria Casanova is tot minimaal juli uitgesteld. Na onderzoek is gebleken dat er een vleerhuis huist bij de pizzeria. De vleermuis is een beschermde diersoort. Nadat zaken als die van Leo Fasani en zijn dochters worden gesloopt wordt er altijd  onderzocht of er beschermde diersoorten en/of asbest is. Van het laatste is geen sprake. Wel is er minimaal één vleermuis aanwezig. Het behoeft nog extra onderzoek voordat de sloop kan beginnen.