Uitslag GR2018 Stembureau Wellant College
Totaal 291 geldige stemmen:

Lijst 1 GBR 23 stemmen
Lijst 2 BvR 33
Lijst 3 D66 18
Lijst 4 VVD 40
Lijst 5 CDA 49
Lijst 6 PvdA 10
Lijst 7 OR 15
Lijst 8 GroenLinks 56
Lijst 9 LP 7
Lijst 10 RijswijksBelang 9
Lijst 11 PSCC 0
Lijst 12 Wij. 31

Uitslag GR2018 Stembureau Wethouder Brederodeschool
Totaal 817 geldige stemmen:

Lijst 1 GBR 45 stemmen
Lijst 2 BvR 149
Lijst 3 D66 52
Lijst 4 VVD 83
Lijst 5 CDA 93
Lijst 6 PvdA 35
Lijst 7 OR 64
Lijst 8 GroenLinks 56
Lijst 9 LP 11
Lijst 10 RijswijksBelang 52
Lijst 11 PSCC 0
Lijst 12 Wij. 177